Menüü

TAAVI Personal lihtsustab personalijuhtide tööd ettevõtte töötajate andmete haldamisel. Taavi Personali pakett pakub kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.

Kasutajasõbralik

Personaliarvestus nõuab suure hulga andmete sisestamist. Taavi Personalis on andmed koondatud töötajate põhi- ja abiregistritesse. Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötegemise mugavaks.

Dokumendid ja aruanded

Taavi Personal on oma aruandluse rajanud saja-protsendiliselt R&R Report WriterŽile (üks USA juhtivatest aruandegeneraatoritest). See tähendab maksimaalset paindlikkust aruannete loomisel. Taavi Personalist on võimalik väljastada Teie firma tüüptöölepinguid, vajadusel on lihtne aruandeid juurde teha või muuta. Kõiki aruandeid on lihtne eksportida Word, Excelisse, RTF formaadis faili, kus neid on lihtne edasi töödelda.

Seos Taavi Palgaga

Taavi Personal viib töötajate kaardid automaatselt palga andmebaasi. Osa abiregistreid (elukohad, allüksused jms) on samuti ühised. Personalist kantakse Palgaprogrammi ka ajutise töövõimetuse, puhkuse ja tööajatabeli andmed.

Laiendatavus

Taavi Personal on kasutatav eraldiseisva süsteemina või koos Taavi Palgaprogrammiga. Võrguversiooni puhul on samaaegsete kasutajate arv piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega.

Taavi Personal

  • Töötaja kartoteek sisaldab põhjalikku infot kõigi töötajaga seotud faktide üle (puhkusepäevad, täiendkoolitused, staaz, elukoha- ja palgaandmed, sõjaväekohuslus, dokumendid, töö- ja elamisluba, haridustee, töölähetused, varaline vastutus jms).
  • Muudatused säilitatakse.
  • Töölepingud (väljastus Teie firma blanketil).
  • Töölepingu Lisad - Palk, Lõpetamine, Muudatus, Koolitus, Peatamine.
  • Põhjalik statistika (R&R Report WriterŽi võimalused).
  • Uue töötaja kaart kandub automaatselt üle Taavi Palgaprogrammi.
  • Palgaprogrammi kantakse ajutise töövõimetuse, puhkuse ja tööajatabeli andmed.
  • Kandidaatide register
  • Dokumendid ja aruanded: Töötajate nimekiri, Ajutine töövõimetus, Puhkuse võlg, Sünnipäevad, Lapsed vanuse järgi, Haigekassa jne. Kokku üle 180 erineva aruande.
Teised moodulid

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge